MÜŞTERİ DENEYİMLERİ YÖNETİMİ

"Müşteri Deneyimi" Nedir?

Müşteri deneyimi, işletmeniz hakkında edinilmiş tüm duygusal ve rasyonel tecrübenin toplamıdır. Neyi nasıl yaptığınızı, müşterilerinizin de bu sürece ilişkin düşünce ve tepkilerini içerir. Bu deneyimler çoğu zaman, ürün ve hizmet yelpazenizin içeriğinden sunumunuzun kalitesine, müşteri odaklı çalışma prensiplerini uygulayabilmenizden uluslararası hizmet kalite standartları karşısındaki yeterliliğinize kadar işletmenizin birçok fonksiyonuyla direkt ilişkilidir. Müşteriler işletmenizden beklentisi net, tutarlı, ilgi çekici ve güven telkin eden deneyimlere sahip olabilmeleridir.

Müşteri Deneyimleri Yönetimi İşletmeniz Açısından Neden Önemlidir?

Tüketici satın alma davranışları sürekli değişiyor. Tüketiciler, satın aldıkları ürün ve hizmetlerin kalitesini daha fazla sorguluyor, şikayetlerini her zamankinden daha sık ve cesurca dile getiriyorlar. Daha da önemlisi, bu tecrübelerini diğer tüketiciler ile paylaşarak ortak bir satın alma ve almama refleksi geliştiriyorlar. Bu nedenle “müşteri deneyimleri”, şirketlerin en önemli rekabet avantajlarından biri haline gelmiş durumda. Gerçek müşteri sadakatinin sağlanması ve iş hacminin arttırılması artık müşteri deneyimlerinin profesyonel yaklaşımlarla yönetimine bağlıdır. İngiltere’de yapılan Pazarlama Trendleri araştırmasına göre saygın işletmelerin üst düzey yöneticilerinin %95’i,halen ve gelecekte rekabetin en fazla yaşanacağı alanın “Müşteri Deneyimi Yönetimi” olduğu konusunda hemfikirler. İşletmenizin gelecekteki bu zorlu koşullara ne denli hazır olduğunu dış bir bakış açısıyla objektif olarak değerlendirmek istemez miydiniz?

MICENT® Size Nasıl Yardımcı Olabilir?

Micent®, dar bakış açısına sahip demografik değerlemeler ya da salt teknolojiye dayanan nicel sınıflandırmalar yerine, kendi bünyesinde geliştirdiği Müşteri Sınıflandırma (CRM) sistemleri ile müşteriyi tanıma, anlama ve davranışlarını anlamlandırma konusunda işletmenizin rakiplerinden ayrışmasını sağlar. İşletmelerin müşterileri ile etkileşimde bulunduğu tüm platformlardaki süreçleri tarar ve müşteri deneyimlerine etkileriyle ilişkilendirerek “müşteri yolculukları” ve “işletme süreçleri” yol haritalarınızı çıkartır. Süreçlerin daha etkin ve verimli hale gelmesi için işletmenize sunulan optimizasyon önerileri, müşteri memnuniyeti ve sürekliliğinin artmasını sağlarken, rakiplere karşı önemli rekabet avantajı elde edilmesini sağlar. Müşteri deneyimi yönetiminin, kurumsal kültür olarak içselleştirildiği bir yönetim anlayışına ulaşılmasını amaçlar. Bunun için gereken pazarlama araştırmaları, kalite ölçümleri, pazarlama ve iletişim taktikleri ve insan kaynakları eğitimlerini sistematik bir kapsamla işletmenize sunar.
GERİ